Sök elfordonspremie

Från och med 1 februari 2018 kan du söka elfordonspremie hos Naturvårdsverket när du köper en Firefly eller E-Dragonfly. Syftet med premien är att förbättra förutsättningarna för klimatvänlig transport och få fler svenska att välja bort resor med fossila bränslen.

FÖR ATT SÖKA ELFORDONSPREMIEN GÄLLER

  • Privatperson som fyllt 18 år

  • Gäller en gång per person

  • Avser köp av elcykel, elmoped eller elmotorcykel, samt ett antal fordon som används av personer med fysisk funktionsnedsättning

  • Gäller ej segway, elsparkcykel eller hoverboard.

  • Elfordonet ska kunna identifieras med ramnummer på kvittot eller annan handling.

  • Fordon ska vara ce-märkt

  • Elmoped och elmotorcykel måste ha fordonsintyget CoC

  • Premien motsvarar 25 procent av inköpspriset, inklusive moms, med ett maxbelopp om 10 000 kr

  • Premien kan sökas från och med 1 februari 2018, senast sex månader efter inköpstillfället.

  • Bidraget gäller retroaktivt från 20 september 2017.

Image module

HÖR AV DIG TILL OSS

Nordisk samarbetspartner med

© All Rights Reserved